IO Group og IBA indgår vigtigt samarbejde

IO Group og IBA indgår vigtigt samarbejde

IBA og IO Group forstærker og formaliserer kundefælleskabet hos danske forsikringsselskaber

Gruppen af mindre, gensidige danske forsikringsselskaber tilbyder en unik service til danske forsikringstagere. Ved at formalisere det allerede eksisterende kundefællesskab tilbyder IBA og IO Group disse selskaber endnu bedre muligheder for dels at reagere på det øgede omkostningsfokus i forsikringsbranchen, og dels at understøtte øget innovation og dermed vækst.

IBA udvikler og drifter den markedsledende, cloud-baserede forsikringskerneplatform, IBSuite, som allerede i dag anvendes af en række skadesforsikringsselskaber i både Norden og Europa. IBSuite er en moden, end-2-end, sikker og compliant løsning, og i Danmark har kunderne i vid udstrækning været serviceret af IO Group, IBAs mangeårige partner. IO Group har gennem en række initiativer formået at give også mindre, danske forsikringsselskaber konkrete synergier gennem vidensdeling og fælles udviklingsprojekter.

Gennem kundefællesskabet tilbyder IBA og IO Group eksisterende – og selvsagt nye – IBSuite kunder yderligere stordriftsfordele, herunder adgang til samme fordele som normalt blot er de større internationale aktører forundt.

Direktør, Ulrik Karlsen fra FF Forsikring A/S udtaler: “Vores oplevelse med IBA og IO Group har været professionelt og effektivt. Deres dedikation til kvalitet og hurtige implementering har givet os en klar konkurrencefordel. Vi er spændte på at se, hvad fremtiden med det formaliserede samarbejde bringer, og hvilke nye muligheder det skaber for vores virksomhed. Dette kundefællesskab er et vigtigt skridt for hele branchen.”

Direktør hos IBA, Morten Bruun Steiner, udtaler “Danske, gensidige forsikringsselskaber spiller en særlig rolle i den danske forsikringsbranche men udfordres af den konsolideringsbølge som præger forsikringsbranchen i disse dage. Jeg tror på at et aktivt kundefællesskab giver selskaberne eksekverings- og innovationskraft – og dermed de samme muligheder som er tilgængelige for de større aktører, samtidig med at man bevarer den tætte og nære kundekontakt. Det er vores forventning, at dette kundefællesskab over tid vil kunne tiltrække yderligere selskaber og dermed yderligere styrke synergierne mellem de gensidige selskaber”.

Konkret betyder etableringen af det danske kundefælleskab, at IO Group fremover har den primære kundekontakt som rådgiver og supporterende organisation for kunderne. IO Group vil sammen med kunderne innovere og styrke forsikringsselskabernes markedsposition, og sørge for at stille ressourcer til rådighed i processen. Dermed struktureres arbejdet, hvor udviklingsopgaver med synergi-potentiale identificeres, planlægges og udføres, ligesom forsikringsselskaberne drager fordel af IO Groups tætte samarbejde med IBA i forhold til IBSuite Roadmap.

Direktør hos IO Group, Jakob Antonsen, udtaler “Vi er utrolig begejstrede for nu at accelerere vores samarbejde med IBA i skabelsen af det danske kundefællesskab. Hos IO Group har vi mere end 20 års erfaring inden for forsikringsbranchen, og vi har gennem de seneste 10 år brugt den viden i implementering og brug af IBSuite i tæt samarbejde med de danske IBA-kunder. Dette partnerskab er et vigtigt skridt i at sikre, at små og mellemstore danske forsikringsselskaber får de samme muligheder som de større spillere på markedet. Vi ser frem til, sammen med IBA, at skabe endnu flere innovative løsninger, som vil komme alle vores kunder til gavn.”

IBA og IO Group ser dette initiativ som et naturligt næste skridt i det mangeårige partnerskab. Ved at kombinere vores styrker og erfaringer, skaber vi et stærkt fundament for vækst og innovation i den danske forsikringsbranche. Vores evne  til at levere høj kvalitet og hurtige implementeringer på IBSuite gennem et udviklings- og kundefællesskab betyder, at selskaberne kan fokusere på at levere de rigtige forsikringsprodukter og den rigtige service til kunderne – uden at bekymre sig om klassiske IT-udfordringer. Sammen skaber vi fremtidens forsikringsløsninger.

Har du spørgsmål eller vil vide mere, så skriv eller ring til

Bo Hansen
bo@iogroup.dk
+45 2323 2811

 

IO Web / parser solution – process optimization

IO Web / parser solution – process optimization

IO Web / parser solution

IO Group has delivered a process optimization to one of our clients, where the incoming online / web Quote requests are being handled automatically; automatic screening data in a provided pdf document (pdf document with house / property information) followed by generation of a Quote and Case in their backend system.
Over the last year, approx. 18500 Online Quote requests have been received which all have been managed automatically by the IT solution. Our client has estimated an average saving of 15 min per request which results in more than 3 man years of released effort during a 12 months period.
The process improvement has triggered other related benefits such as quick turnaround, reduction of bottlenecks even in more demanding times, standardized approach, less errors etc.

Solution Feature:

Integrations: Back-end system, Penneo Digital Signature solution

Security: Umbraco CMS and backend user access control.