Frie Lønsikring

Frie Lønsikring

Implementering af IBSuite – Lønsikring for både lønmodtagere og selvstændige.

Frie ønskede en “state-of-the-art” løsning, som kunne leve op til deres krav til effektiv police og skade administration.

Løsningen indeholder disse komponenter

 • Lønsikring produkt
 • PBS opkrævning
 • Løbende ydelses håndtering
 • Integration til Lessor (Lønsystem)
 • Tjekliste til effektivisering af skade indberetning

IO Group har deltaget som implementeringspartner fra start til slut. Vi har i samarbejde med Frie, fået indfriet de ønsker der har været og optimeret på de tidskrævende processer ved skadeshåndteringen. Så der er  mere tid til at håndtere kunder, frem for administrativt arbejde i systemerne.

Frie har siden implementering, nemt kunne udvide produktporteføljen med yderligere 2 nye produkter til Husleje Forsikring og Lønsikring til selvstændige.

Fokus for projektet

 • Brugervenlig løsning til police og skade administration
 • Integrering med eksisterende systemer (Fagforening)
 • Fuld migrering af policer og skader
 • Hurtig implementering af nye produkter
 • Mulighed for at tilpasse Lønsikring i et marked der konstant ændrer sig
 • Et system som kan simplificere processer
 • Effektiv håndtering af løbende udbetaling og reserver
Arbejdsskade produkt

Arbejdsskade produkt

Implementering af IBSuite til håndtering af større arbejdsskade portefølje. Udvikling af salgsportal, police og skadeshåndtering.

Implementering af IBSuite til håndtering af arbejdsskade portefølje. Projektet omfattede både police og skade administration, med distribution til et stort netværk af agenter og mæglere.

Udover backend løsningen i IBSuite, leverede vi også 2 plugins til IBSuite. En løsningen til håndtering af indlæsning af police filer fra agent og mæglere. Samt en web-portal til direkte salg af arbejdsskadeforsikringer.

IBSuite – Primær moduler i denne løsning

 • Arbejdsskade policer (Medarbejder risikoklasser)
 • Rating system udfra CVR-nr. (integration til Experian)
 • Provisions-styring
 • Print og whitelabel modul (agentur løsning)
 • Bordereau rapportering
 • Skade administration
 • Skade validering og kvalitetssikring
 • Migrering af tidligere police og skade portefølje

Plug-in – Bordereau import

 • Håndtering af forskellige formater pr. agent
 • Avanceret analyse af police og betalingsfiler
 • Integration til IBSuite, oprettelse og ændring af policer
 • Afstemning af betalingsfiler

Plug-in – Webportal Danskarbejdsskade.dk

 • Nem oprettelse af tilbud på Arbejdsskade
 • Hent data på CVR-nr. fra Experian integration
 • Mulighed for at vise Datterselskabs-struktur
 • Underwriting grænser og workflow i tilbudsgivning
 • Udstedelse af Police/certifikat og faktura
 • Årlig regulering og fornyelse af policer

 

Fiskernes Forsikring

Fiskernes Forsikring

Implementering af IBSuite – Erhvervsforsikring på Arbejdsskade, Ulykkesforsikring og Fartøjsforsikring.

Implementering af IBSuite til håndtering af erhvervsforsikring på Arbejdsskade, Ulykkesforsikring og fartøjsforsikring. Projektet omfattede migrering fra AS400 (police og skader), samt opsætning af avanceret reserve beregning på arbejdsskade.

IO Group har stået for hele implementeringen og lavede også den indledende analyse for kunden, inden projektstart.

IBSuite – Primær moduler i denne løsning

 • Erhvervs forsikrings produkter
 • Finans integration til Navision
 • Print af tilbud, police og police oversigter
 • PBS modul
 • Skade modul
 • Speciel udvikling af Arbejdsskade rentereserve model
 • Løbende udbetalinger på arbejdsskade
 • Integration til Lessor lønsystem

Migrering

 • Arbejdsskade og Ulykkesforsikring migreret fra AS400 platform
 • Fartøjsforsikring migreret fra N-sure platform
 • Fartøjsregister (forsikrede objekter)
 • Sammenkøring af kunder og datavask