Tilstandsrapport analyse og tilbud

Tilstandsrapport analyse og tilbud

Oprettelse af Ejerskifte-tilbud i IBSuite via web side. Tilstandsrapport og elinstallationsrapport indlæses og systemet læser værdier fra dokumenterne som udfyldes. Automatisk oprettelse af tilbud ud fra intelligent OCR rutine.

Vi har i samarbejde med Frida, udviklet en frontend, hvor to PDF filer indlæses og alle data udfyldes automatisk. Det er delt op i 3 simple trin, der guider brugeren igennem tilbudsprocessen.

Løsningen indeholder disse komponenter

  • Tilstandsrapport og elinstallationsrapport uploades i PDF
  • Intelligent OCR rutine henter data fra PDF til Tilbudsformularen
  • Kunden/Samarbejdspartner kontrollere data og udfylde evt. manglende info

Når data er udfyldt kan brugeren se data igennem og trykke på opret tilbud. I forbindelse med indsendelse af tilbudet, startes en workflow-process, der sørger for at tilbuddet kun kan oprettes én gang og Kunde og tilbud oprettes i IBSuite og informerer teamet i Frida, som tager sig af nye sager.

Fokus for projektet

  • Nem arbejdsgang for kunde / samarbejdspartner
  • Automatisk udfyldelse af data på baggrund af indlæste PDF-filer
  • Adskillelse mellem slutbruger kunde, samarbejdspartner og Frida medarbejder. Alle har forskellige rettigheder
  • Identifikation af dubletter. Så tilbud på samme matrikel linkes direkte til eksisterende tilbud
  • Komplet automatisering fra indlæsning af filer, oprettelse i system og helt frem til information til team
  • Udvælgelse af vigtige parametre fra PDF dokumenter, som automatisk videresendes til police system