Mobility produkt

Mobility produkt

Implementering af IBSuite til Mobility produkt for en international kunde.

Forsikringsbehovet ved transport er under stor forandring og udbuddet af mobility tjenester, som E-scooter rental o.lign stiller nye krav til forsikringer på trip eller minut basic. For at understøtte disse nye forretningsmuligheder, har et af de største internationale forsikringsselskaber valgt IBSuite som platform.

Løsningen indeholder disse komponenter

  • Master police pr. mobility aftale
  • Master police opkrævning
  • Styring af forskellige mobility former og dækning
  • Beregning pr. trip, minuter eller abonnement
  • Multi country support

Vi indgik som en del af implementeringsteamet sammen med IBA’s egne folk. Vi deltog i både foranalysen, udviklingen og implementering af IBSuite som backend system.

Sammen med kundens udvikler team, har vi samtidig skabt en række services til mobility forsikring – dette sikre nem integration for de mange mobility udbyder der ønsker at koble sig på løsningen.

Fokus for projektet

  • Time-to-market (både første version og evnen til at lave nye samarbejder)
  • Præmie baseret på “Trip data”
  • Mikroforsikring (små præmier pr. police)
  • Skalerbarhed til mange partner og lande