Mobility produkt

Mobility produkt

Implementering af IBSuite til Mobility produkt for en international kunde.

Forsikringsbehovet ved transport er under stor forandring og udbuddet af mobility tjenester, som E-scooter rental o.lign stiller nye krav til forsikringer på trip eller minut basic. For at understøtte disse nye forretningsmuligheder, har et af de største internationale forsikringsselskaber valgt IBSuite som platform.

Løsningen indeholder disse komponenter

 • Master police pr. mobility aftale
 • Master police opkrævning
 • Styring af forskellige mobility former og dækning
 • Beregning pr. trip, minuter eller abonnement
 • Multi country support

Vi indgik som en del af implementeringsteamet sammen med IBA’s egne folk. Vi deltog i både foranalysen, udviklingen og implementering af IBSuite som backend system.

Sammen med kundens udvikler team, har vi samtidig skabt en række services til mobility forsikring – dette sikre nem integration for de mange mobility udbyder der ønsker at koble sig på løsningen.

Fokus for projektet

 • Time-to-market (både første version og evnen til at lave nye samarbejder)
 • Præmie baseret på “Trip data”
 • Mikroforsikring (små præmier pr. police)
 • Skalerbarhed til mange partner og lande
Tilstandsrapport analyse og tilbud

Tilstandsrapport analyse og tilbud

Oprettelse af Ejerskifte-tilbud i IBSuite via web side. Tilstandsrapport og elinstallationsrapport indlæses og systemet læser værdier fra dokumenterne som udfyldes. Automatisk oprettelse af tilbud ud fra intelligent OCR rutine.

Vi har i samarbejde med Frida, udviklet en frontend, hvor to PDF filer indlæses og alle data udfyldes automatisk. Det er delt op i 3 simple trin, der guider brugeren igennem tilbudsprocessen.

Løsningen indeholder disse komponenter

 • Tilstandsrapport og elinstallationsrapport uploades i PDF
 • Intelligent OCR rutine henter data fra PDF til Tilbudsformularen
 • Kunden/Samarbejdspartner kontrollere data og udfylde evt. manglende info

Når data er udfyldt kan brugeren se data igennem og trykke på opret tilbud. I forbindelse med indsendelse af tilbudet, startes en workflow-process, der sørger for at tilbuddet kun kan oprettes én gang og Kunde og tilbud oprettes i IBSuite og informerer teamet i Frida, som tager sig af nye sager.

Fokus for projektet

 • Nem arbejdsgang for kunde / samarbejdspartner
 • Automatisk udfyldelse af data på baggrund af indlæste PDF-filer
 • Adskillelse mellem slutbruger kunde, samarbejdspartner og Frida medarbejder. Alle har forskellige rettigheder
 • Identifikation af dubletter. Så tilbud på samme matrikel linkes direkte til eksisterende tilbud
 • Komplet automatisering fra indlæsning af filer, oprettelse i system og helt frem til information til team
 • Udvælgelse af vigtige parametre fra PDF dokumenter, som automatisk videresendes til police system
Extented warranty produkt

Extented warranty produkt

Implementering af IBSuite til Extented warranty produkt for en international kunde.

Vi indgik som en del af implementeringsteamet sammen med IBA’s egne folk. Vi deltog i både foranalysen, udviklingen og implementering af det nye system.

Løsningen indeholder disse komponenter

 • Police tilpasninger
 • Police automatisering
 • Fornyelses proces
 • Integration til SAP
 • Skades opsætning
 • Skades processer

I disse projekter er vores rolle også at guide, underviser og anbefale forretnings optimeringtiltag, der giver indtjening fra første dag. Implementering af et nyt system, handler ikke om at gøre det man altid har gjort, eller lave en ny version af det man allerede har. Det handler om at forstå en forretning og udnytte markedet og hele tiden holde for øje hvad fremtiden bringer.

Klar kommunikation og en kompetent rådgivning gav et projekt som kunden var meget glad for og endte med at have en væsentlig større indtjening end forventet.

Fokus for projektet

 • Implementering af nyt koncept
 • Integration med interne systemer på kryds af lande
 • Optimering af arbejdsprocesser
 • Migrering af data
 • Udfasning af gammel teknologi
Extented warranty produkt

Privat forsikring

Implementering af IBSuite til privat forsikringer for et større dansk forsikringsselskab.

Løsning skal supportere forsikringssalg via en stor dansk retailer (affinity), hvor produktpaletten løbende udvides.

Løsningen indeholder disse produkter

 • Bilforsikring
 • Husforsikring
 • Indboforsikring
 • Ulykkeforsikring
 • Rejseforsikring
 • Hunde & Katteforsikring

IO Group har deltaget som implementeringspartner fra start til slut. Vi har både været drivende i analysen, implementering af IBSuite samt understøttet forsikringsselskabet frontend leverandør, så de effektivt kunne bygge salgsportalen.

Time-to-market har været en drivende faktor i dette projekt, hvor første produkt var i produktion efter 4 måneder og den samlede produktportefølje efter 18 måneder.

Fokus for projektet

 • Standard privat produktportefølje
 • Avanceret bonusmodel til affinity aftale
 • Integration til interne systemer (finans & data warehouse)
 • Optimering af arbejdsgange
 • Mail templates med automatisk process flow
 • Rest API til Frontend
Frie Lønsikring

Frie Lønsikring

Implementering af IBSuite – Lønsikring for både lønmodtagere og selvstændige.

Frie ønskede en “state-of-the-art” løsning, som kunne leve op til deres krav til effektiv police og skade administration.

Løsningen indeholder disse komponenter

 • Lønsikring produkt
 • PBS opkrævning
 • Løbende ydelses håndtering
 • Integration til Lessor (Lønsystem)
 • Tjekliste til effektivisering af skade indberetning

IO Group har deltaget som implementeringspartner fra start til slut. Vi har i samarbejde med Frie, fået indfriet de ønsker der har været og optimeret på de tidskrævende processer ved skadeshåndteringen. Så der er  mere tid til at håndtere kunder, frem for administrativt arbejde i systemerne.

Frie har siden implementering, nemt kunne udvide produktporteføljen med yderligere 2 nye produkter til Husleje Forsikring og Lønsikring til selvstændige.

Fokus for projektet

 • Brugervenlig løsning til police og skade administration
 • Integrering med eksisterende systemer (Fagforening)
 • Fuld migrering af policer og skader
 • Hurtig implementering af nye produkter
 • Mulighed for at tilpasse Lønsikring i et marked der konstant ændrer sig
 • Et system som kan simplificere processer
 • Effektiv håndtering af løbende udbetaling og reserver